Đừng quên truy cập vào các trang Instagram , YouTube hay Facebook để xem các hình ảnh , video của chúng tôi nhé và ngoài ra còn để biết thêm thông tin chi tiết về các sự kiện diễn ra sắp tới .

MONDAY

LOVE THE WINE ... YOU ARE WITH 

Giá vé : 150,000 

Chọn 1 nước uống Heineken hoặc Tiger Hoặc House ORV
12 pm till late

 

Giảm 30% rượu vang

Live Music 7pm

THURSDAY

TIGHT & TWISTED THURSDAYS

Giá vé : 150,000 chọn 1 nước uống Heineken or Tiger Or House ORV


Miễn phí vé vào cửa cho nữ 

Khách nữ được mua 1 tặng 1 đối với rượu Jean Louis Sparkling & Beach House Wines


Miễn phí welcome drink – Vodka Cranberry (chỉ áp dụng với nữ)


Nhóm nhảy Go-Go Boys - 11pm


Guest DJ – Libra or Yen

Giảm giá 10% cho Seabass Fish & Chips

SUNDAY

SANDY SUNDAYS

Giá vé : 150,000 chọn 1 nước uống Beer, Heineken, Tiger, Winking Seal


+ giảm giá 20% cho : Pasta, Risotto Pizza & Salad
+ Buy 1 get 1 free : All Beer
+ Sex on the beach and cocnut colada,: 130k


DJ session on terrace from 3pm-7pm


Guest DJ ‘s– Alan Richie and Riia
Live Music 7pm


Saxophonist to play with DJ beween 4 and 6pm

TUESDAY

MERMAIDS NIGHT 

Giá vé :150,000

Chọn 1 nước uống Heineken or Tiger Or House ORV
Promotion all day long (12pm-late)


+ Giảm giá 20% cho burritos and nachos


+Tequila shots, Corona, Desperados (Buy 1 get 1 free)


+Margaritas,

+Coco Choco
Cocktails: 130k

SATURDAY

BEACH PARTY

Giá vé : 200,000
Đổi 8 vé cho 1 chai BACARDI


+ Resident Djs 8:30pm
+ Special Fire & Dancing Show at 10.30pm


Nhóm nhảy Go-Go Girls 11pm

Boracay Phoenix Firedancers & The More Shows

WEDNESDAY

TIKI WEDNESDAYS

Giá vé  :150,000 Chọn 1 nước uống Heineken or Tiger Or House ORV

+Shot rum(Bacardi) (Buy 1 get 1 free)

+ Mojitos, Grilled Pineapple, Cuba Libra giá 130k

Cigar Menu - 12 till late

Boracay Phoenix Firedancers – 10:30

Guest DJ – Max Fishler

Giảm giá 10% cho Pork Chop & Sirloin

Nhó nhảy Go-Go Girls – 11pm

SATURDAY

NEON NIGHTS

Giá vé : 150,000 chọn 1 nước uống GG mixed or (Heineken or Tiger or ORV).

Đổi 14 vé cho 1 chai GG Vodka


+ Fire show (Boracay Phoenix)

10pm on the Beach & 10.35pm Indoor


+ Resident Djs from 9pm


+GG shots (Buy 1 get 1 free)


++Drink Specials 130k
GG mixed, GG Cosmopolitan, GG Bomb


Ibiza sessions @ Beach bar from 4pm – 8pm DJ’s Alan Richie and LAC

Boracay Phoenix Firedancers – 10:30

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Tripadvisor
  • Soundcloud
  • vk
SCNT Logo - Horizontal.png