LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 • Sailing Club Nha Trang Facebook
 • Sailing Club Nha Trang Instagram
 • Sailing Club Nha Trang YouTube
 • Sailing Club Nha Trang TripAdvisor
 • Sailing Club Nha Trang Soundcloud
 • Sailing Club Nha Trang VK

Để đặt chỗ, bấm vào đây hoặc vào nút "Đặt bàn". Đối với bất kỳ thắc mắc chung nào khác, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại đây, liên hệ với chúng tôi qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc gọi cho chúng tôi theo số ở cuối trang.

FOOD & DRINK, MARKETING AND PRESS

SOUND & MUSIC INQUIRIES

Cable Enstrom

General Manager

M +84 (0) 935 580 205   

P +84 (0) 2583 525 528
F +84 (0) 2583 527 006

72 – 74 East Tran Phu Street, Nha Trang, Khanh Hoa,Vietnam

gm@sailingclubnhatrang.com

BOOKING, FUNCTIONS & EVENTS

Hydat Do

Assistant General Manager
M +84 (0) 905 0909 55   

P +84 (0) 2583 522 015
F +84 (0) 2583 527 006 

72 – 74 East Tran Phu Street, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

booking@sailingclubnhatrang.com

ACCOUNTS

Mrs. Do Thi Linh
Chief Accountant

M +84 (0) 914 086 464  

P +84 (0) 2583 522 015
F +84 (0) 2583 527 006
72 – 74 East Tran Phu Street, Nha Trang, Khanh Hoa,Vietnam
accounts@sailingclubnhatrang.com

 
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Tripadvisor
 • Soundcloud
 • vk
SCNT Logo - Horizontal.png